Terug naar Insights

Signalen tijdens onderhandelingen

Suzanne Reijn - Managing Partner
signalen-bij-het-onderhandelen.jpg

Eén van de eyeopeners van onze onderhandelingstraining is het herkennen van ’signalen'. Signalen zijn kwalificerende woorden of vragen die vaak meer betekenis hebben dan ze op het eerste gezicht worden toegedicht. Vaak zijn signalen een teken van flexibiliteit of juist een teken dat het om een zeer belangrijk punt gaat. Lees de onderstaande tekst en test u kennis van signalen. Hoeveel telt u er? 

’Geachte mevrouw Hartman, 

Hartelijk dank voor uw voorstel voor plaatsing van twee van uw gokmachines in de lounge van onze golfclub. Gelet op het profiel van onze ledenbestand zouden wij normaal gesproken de plaatsing van dergelijke machines nooit hebben overwogen. Graag gaan wij puntsgewijs in op de elementen van uw voorstel:

  • U geeft aan dat u de machines zou willen plaatsen in de lounge van ons Restaurant ’The 19th Hole''. Omdat de machines toch een behoorlijk geluid produceren, achten wij deze optie waarschijnlijk niet haalbaar. Een alternatieve locatie voor de machines is onze Pro-shop. Hier komen dagelijks een groot aantal leden langs. Omdat wij het beheer van de Pro-shop hebben uitbesteed, kunnen wij momenteel helaas nog geen definitief uitsluitsel over de locatie geven. 
  • U stelt ons een jaarlijkse prijsverhoging voor met ingang van 1 januari 2017. Zou u kunnen aangeven wat de omvang is van deze prijsverhoging?
  • De uitbetaling van de gokmachines gebeurt in uw voorstel met biljetten van € 10 euro. We zouden graag hebben dat dit uitsluitend met de nieuwe biljetten van € 20 euro gebeurt, omdat wij uit het nieuws begrepen dat deze vrijwel onvervalsbaar zijn. 
  • Uw vraagprijs voor de machines bedraagt op dit moment € 5.000 per machine. U heeft aangegeven dat in het geval wij twee machines plaatsen, u nog een korting zou kunnen geven van circa 5 tot 10%. Onder normale omstandigheden wensen wij echter een korting van tenminste 10 tot 15% op de vraagprijs. 
  • U geeft aan dat uw standaard betalingstermijn 8 dagen na levering van de machines is. Dat zal wat ons betreft zeer moeilijk worden. 

 Op basis van de huidige informatie kunnen wij dan ook niet akkoord gaan met uw voorstel. 

Uw nieuwe voorstel zien wij echter met belangstelling tegemoet,

 

Met vriendelijke groet, 

 

T. van Hout,  

Manager Golfclub Het Beverwijkse Rijk”

 

Hoeveel signalen heeft u herkend? Onderstaand nogmaals de tekst maar dan met alle signalen dikgedrukt.

 

’Geachte mevrouw Hartman, 

Hartelijk dank voor uw voorstel voor plaatsing van twee van uw gokmachines in de lounge van onze golfclub. Gelet op het profiel van onze ledenbestand zouden wij normaal gesproken de plaatsing van dergelijke machines nooit hebben overwogen. Graag gaan wij puntsgewijs in op de elementen van uw voorstel:

 

  • U geeft aan dat u de machines zou willen plaatsen in de lounge van ons Restaurant 'The19th Hole''. Omdat de machines toch een behoorlijk geluid produceren, achten wij deze optie waarschijnlijk niet haalbaar. Een alternatieve locatie voor de machines is onze Pro-shop. Hier komen dagelijks een groot aantal leden langs. Omdat wij het beheer van de Pro-shop hebben uitbesteed, kunnen wij momenteel helaas nog geen definitief uitsluitsel over de locatie geven. 
  • U stelt ons een jaarlijkse prijsverhoging voor met ingang van 1 januari 2017. Zou u kunnen aangeven wat de omvang is van deze prijsverhoging?
  • De uitbetaling van de gokmachines gebeurt in uw voorstel met biljetten van € 10 euro. We zouden graag hebben dat dit uitsluitend met de nieuwe biljetten van € 20 euro gebeurt, omdat wij uit het nieuws begrepen dat deze vrijwel onvervalsbaar zijn. 
  • Uw vraagprijs voor de machines bedraagt op dit moment € 5.000 per machine. U heeft aangegeven dat in het geval wij twee machines plaatsen, u nog een korting zou kunnen geven van circa 5 tot 10%. Onder normale omstandigheden wensen wij echter een korting van tenminste 10 tot 15% op de vraagprijs. 
  • U geeft aan dat uw standaard betalingstermijn 8 dagen na levering van de machines is. Dat zal wat ons betreft zeer moeilijk worden. 

 

Op basis van de huidige informatie kunnen wij dan ook niet akkoord gaan met uw voorstel. 

 

Uw nieuwe voorstel zien wij echter met belangstelling tegemoet,

 

Met vriendelijke groet, 

 

T. van Hout,  

Manager Golfclub Het Beverwijkse Rijk”

 

Hoeveel signalen heeft u herkent?

1  - 5 signalen: Ai, ai, ai… u bent zich nog niet geheel bewust dat signalen bestaan. Na dit artikel bent u in ieder geval van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam gegaan. Dat is de eerste (belangrijke!) stap op weg naar verbetering! 

6 - 10 signalen: U weet dat er signalen bestaan, maar u vindt het nog moeilijk om ze allemaal te herkennen. Oefening en coaching baart in dit geval kunst. Misschien toch een keer op een training bij Scotwork komen?

10 - 14 signalen: U weet dat er signalen bestaan en u herkent ook een groot deel van de signalen. Hoeft u nu niet meer op een training bij Scotwork te komen? Jawel hoor, want er blijven nog 7 stappen over in het proces van onderhandelen waar wij u ook nog kunnen helpen om beter in te worden. 

Check de data van onze open trainingen op www.scotwork.nl

 

Suzanne Reijn - Managing Partner
Meer van Suzanne Reijn - Managing Partner:
Onderhandelen met moeilijke of agressieve mensen
Onderhandelen voor een hoger salaris
Terug naar Insights

Abonneer je op onze blog

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.