Waarom Scotwork?

Sinds 1975 heeft Scotwork zich gespecialiseerd op het gebied van Onderhandelen. We zien dat in veel industrieën is het onderhandelen er niet gemakkelijker op is geworden. Onze klanten staan voor vele uitdagingen en om er maar een paar te noemen:

  • Machtbalansen wijzigen: waar grote partijen vroeger alle macht hadden om zaken af te dwingen, is het nu door toenemende transparantie en technologische ontwikkelingen niet meer vanzelfsprekend dat zij ook de machtigste partij aan tafel zijn
  • Professionalisering op het gebied van onderhandelen: veel partijen zijn inmiddels in meer of mindere mate opgeleid op het gebied van onderhandelen
  • Krimpende marges: zijn winstgevende overeenkomsten nog wel mogelijk?
  • Informatievoorziening: Iedereen communiceert met iedereen. Informatie is breed toegankelijk en beschikbaar, maar geeft alleen macht als het op de juiste wijze wordt gebruikt
  • Markten zijn sterk in beweging, consolidatie en nieuwe partijen. Niet bewegen is ook geen optie. 
  • Iedereen wil resultaten verbeteren en sommigen moeten dat wel om te kunnen overleven

De onderhandelingstrainingen van Scotwork onderscheiden zich doordat wij iedereen die onderhandelt de juiste tools en technieken kunnen geven om meetbaar betere overeenkomsten te kunnen sluiten. 

We zijn de bron als het gaat om het trainen van onderhandelen. Alle theorie, alle cases en alle materialen komen uit onze eigen 'oven'. Onze theorie over onderhandelen is ontwikkelt om eenvoudig toe te passen in de praktijk.

Uit onderzoek onder onze deelnemers blijkt dat tenminste 71% meer tevreden is over hun onderhandelingen en dat 67% zich meer zelfverzekerd voelt. En wat minstens even belangrijk is: de deelnemers schatten is dat de investering in de training zich binnen 3 maanden 10x terugverdient.  

Gun jezelf en jouw organisatie om het onderhandelen van de beste te leren. 

'Scotwork' (zn) staat voor 'Onderhandelen'.