TOP 10 TIPS VOOR SALARISONDERHANDELINGEN

 

1. Denk aan je timing.

Het is moeilijk voor je baas om je salaris te verhogen, helemaal als je het vanaf morgen in wilt laten gaan. Maak je plannen ruimschoots voordat je het daadwerkelijke gesprek in gaat en maak een lijstje met alle andere vergoedingen die je nog zou kunnen inbrengen.

2. Stel een ambitieus doel, maar blijft wel realistisch.

Uit vele onderzoeken is gebleken dat er een sterk verband bestaat tussen de ambities van een persoon en de resultaten die hij bereikt tijdens zijn onderhandelingen. Tegelijkertijd, moet het wel zo zijn dat er een realistisch voorstel op tafel komt waar je baas ook 'ja' tegen kan zeggen. 

3. Kies een positieve insteek.

Zo goed als dat jij gaat proberen om naar de standpunten van je baas te luisteren, zo graag wil je uiteraard ook dat hij naar jou luistert. Vermijd daarom ultimatums, dreigementen en andere vormen van dwang. 

4. Licht je belangen toe.

Je totale salaris- en vergoedingenpakket moet een aantal belangen bevredigen. Denk daarom vooraf goed na over andere zaken die voor jou interessant zouden kunnen zijn en je baas minder kosten: winstdeling, opties, een bonus, meer verantwoordelijkheden, snellere promoties, meer vakantiedagen of flexibele uren. 

5. Anticipeer op de belangen van je baas.

Net al jij heeft ook je baas belangen en zorgen. Om kans te maken op een positief antwoord zorg ervoor dat jouw ideeën juist de zaken die voor hem interessant zijn ook adresseren. 

6. Geef meerdere opties.

Brainstormen is de beste manier om ideeën te genereren waarbij ieders belangen worden behartigd. Dit werkt het beste als je het scheidt van de uiteindelijke keuze. Eerst mogelijke oplossingen bedenken en pas daarna bedenken welke van deze oplossingen het beste past. 

7. Maak het SMART.

Het is veel gemakkelijker om iemand te overtuigen als hij inziet dat het voorstel dat je hebt gemaakt is gestoeld op objectieve criteria, zoals wat gelijkaardige bedrijven betalen aan medewerkers met een gelijkaardig profiel. 

8. Dank na over alternatieven.

In het geval dat je je baas niet kan overtuigen, moet je uiteraard wel een plan B hebben. Onderdeel van je voorbereiding zou moeten zijn dat je een specifiek actieplan hebt wat je gaat doen als je de onderhandelingstafel verlaat. 

9. Bereid je goed voor.

Dit is het enige onderdeel van de onderhandeling die je volledig onder controle hebt. Om voldoende voordeel te hebben van alle bovenstaande tips, moet je bereid zijn om voldoende tijd en energie in je voorbereiding te steken. 

10. Evalueer en leer.

De enige manier om je onderhandelingsvaardigheden te verbeteren is om expliciet te leren van je ervaringen. Na je gesprek, reflecteer op wat er goed ging en wat je waarschijnlijk een volgende keer beter zou kunnen doen. 

Laatste Blog:

10 onderhandelingsfouten waarvan je niet wist dat je ze maakte (ja, ook jij!)

De meeste mensen onderhandelen instinctief en nemen nauwelijks de tijd om hun onderhandelingen achteraf nog eens te evalueren. Hier zijn 10 onderhandelingsfouten die veel mensen maken, zonder dat ze er erg in hebben.

Laatste Tweet:

Scotwork BeNeLux bvba
Cattenhagestraat 4
Naarden-Vesting
1411 CT
Nederland
+31 654 203 257
info.benelux@scotwork.com
Volg ons
award 1.jpg
award 2.jpg
Scotwork CPD 2020