Onderhandelingsniveau meten

Je team is een groot deel van hun tijd aan het onderhandelen. Als inkopers, als verkopers, als projectleiders of intern met andere afdelingen. Soms ben je er misschien bij, maar vaak niet. Heb je je wel eens afgevraagd hoe goed ze écht zijn als onderhandelaars? Zijn er zaken die ze misschien laten liggen? En wat zijn de zaken die juist heel goed gaan? Zijn er zaken die organisatiebreed fout gaan? De Scotwork Onderhandelingsvaardigheden test kan een antwoord geven op deze relevante vragen. 

Waarom meten?

Onderzoek wijst uit dat veel bedrijven jaarlijks astronomische bedragen liggen door ineffectief onderhandelen. 

Nog veel vervelender is het als er soms helemaal geen overeenkomsten worden gesloten terwijl dat wel in het voordeel zou zijn van jouw organisatie en die van de onderhandelingspartner. 

Meten is weten en weten is de eerste stap naar verbeteren.

De test zelf bestaat uit een vragenlijst van 75 vragen die allemaal betrekking hebben op de stappen in het onderhandelingsproces. Het invullen van de test kost circa 20 minuten. 

Jouw voordelen

  • je weet waar de sterkten en zwaktes van je team zitten
  • je weet waar de prioriteiten liggen qua ontwikkeling van je team
  • je kan een onderbouwde inschatting maken van de waarde die een verdere ontwikkeling van onderhandelings- vaardigheid van het team zal hebben
  • je krijgt inzicht in de manier waarop de organisatie je team in staat stelt om goede overeenkomsten te sluiten
  • je begrijpt eventuele belemmeringen die er momenteel zijn in de organisatie of in de structuur, die maken dat de eindresultaten van onderhandelingen sub-optimaal zijn

Voor wie?

De test is geschikt voor alle teams van tenminste 12 personen. De teamleden zijn frequent aan het onderhandelen, alleen of in een onderhandelingsteam. 

Het is ook mogelijk om de test uit te voeren bij de start van een ontwikkelingstraject van onderhandelen. 

In dat geval geldt de test als een 0-meting en wordt inzichtelijk waar de prioriteiten van ontwikkeling van de vaardigheden zouden moeten liggen.

Rapportage

In de rapportage worden de antwoorden van de deelnemers geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan voor individuele en collectieve ontwikkeling om de resultaten te verbeteren. 

Daarnaast worden er feiten weergegeven die uitnodigen tot reflectie en gesprekken over de manier waarop binnen de organisatie wordt onderhandeld. Bijvoorbeeld: 

"Slechts 24% van de deelnemers zijn altijd op de hoogte van de prioriteiten van de andere partij en het is interessant om te zien dat slechts 6% altijd vragen voorbereid om daar achter te komen."

Investering 

De test wordt KOSTELOOS en VRIJBLIJVEND ter beschikking gesteld. 

De enige investering die je hoeft te doen is tijd beschikbaar stellen voor de deelnemers om de test in te vullen en voor het management om de resultaten met Scotwork te bespreken. 

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.

Download hier de brochure van de Scotwork Onderhandelingsvaardigheden test