Cultuurverandering


Is uw bedrijf een Onderhandelingsorganisatie? Is het flexibel, open, collegiaal, gericht, in staat om te concurreren en te overleven in een concurrerende omgeving? Scotwork kan u helpen uw bedrijf te transformeren.

Drukt het huidige economische klimaat op de motivatie van het personeel? Scotwork kan uw team van nieuwe energie voorzien, een positieve mind-set creëren, en hen voorzien van nieuwe tools om de uitdagingen aan te gaan.

Scotwork kan u helpen uw bedrijf te transformeren.

We definiëren pas een "onderhandelingsorganisatie" als die aan een aantal voorwaarden voldoet:

Is onderhandelen in het hart van het bedrijf? Is de mogelijkheid om te onderhandelen gezien als één van de kerncompetenties waarover een manager dient te beschikken om de corporate doelstellingen te verwezenlijken? Stimuleert de bedrijfscultuur de open discussie over conflicterende belangen? Zien de managers onderhandelen als een middel om hun prioriteiten te realiseren, terwijl in de behoefte van anderen te voorzien?

Wat is de betekenis van een "goede deal"? Begrijpen de mensen in het bedrijf wat een goede deal op hun afdeling vertegenwoordigt?

Zijn de renumeraties afgestemd op het bereiken van een goede deal? Zijn de verkopers, kopers en uitvoerders gemotiveerd en beloond voor het leveren van de beste deal voor het bedrijf? Zijn de verschillende regelingen afgestemd op hetzelfde doel?

Waardeert het bedrijf lange termijn waardecreatie? Zijn leveranciers en klanten behandeld als partners? Overschrijven korte termijn prestatiemaatstaven langere termijn voordelen?

Is er een verstandige hefboomwerking binnen het bedrijf voor informatie en expertise? Vangen de gebruikte systemen de context of gewoon de feiten over de deal? Zijn er processen voor het verzamelen van de kwalitatieve informatie betreffende de onderhandelingen, het trekken van lessen en toegankelijk maken voor anderen binnen het bedrijf?

Is er een gemeenschappelijke taal en kader voor de onderhandelingen?  Communiceren de verschillende afdelingen effectief over hun onderhandelingen? Is er een gedeeld begrip van het onderhandelingsproces? Is er een gemeenschappelijke taal mogelijk teneinde een effectieve post-onderhandeling debriefing te maken?

Hebben ze een effectieve voorbereiding voorafgaand aan belangrijke onderhandelingen? Hebben ze processen ter ondersteuning, ter versterking, ter stimulatie en toepassing van het onderhandelingsproces?

Ondernemen ze een effectieve ontwikkeling van de onderhandelingsvaardigheden?  Hebben de senior managers hetzelfde vaardigheden ontwikkelingsproces als hun personeel doorlopen? Waarderen ze de training door hun deelnemers effectief te briefen op voorhand, door een debriefing achteraf, door het opstellen van actieplannen, door het toepassen van de processen en het meten van de resultaten?

Scotwork kan u een volledige dienst bieden om uw bedrijf of afdeling te helpen een effectieve onderhandelingsorganisatie te worden.

Om meer te weten of met een consultant te spreken u een terugbelverzoek maken.